MPZD24F

Závěsná ozubnicová dráha MPZD24F  je určena pro přepravu materiálu a pracovníků v důlním díle s úhlem úklonu max. ± 40° . Její použití je především vhodné tam, kde jsou zhoršené adhezní podmínky dráhy, ve velkých úklonech díla či při přepravě těžkých břemen.

Závěsnou ozubnicovou dráhu lze jakkoliv kombinovat s klasickou závěsnou dráhou MPD.

Důlní dílo musí být vybudováno v  průvodní únosné hornině nebo s výztuží betonovou nebo svorníkovou, nejčastěji však ocelovou obloukovou.

Závěsná ozubnicová dráha je sestavena stavebnicovým způsobem a skládá se z hlavních částí a příslušenství a je plně kompatibilní s nyní používanými druhy závěsných drah.

Specifikace
Nosný profil: I 155
Max. vzdálenost závěsů: 2 m
Min. poloměr horizont. oblouků: 4 m
Min. poloměr vertikálních oblouků: 8 m
Max. úklon tratě: ± 40°
Max. rychlost dopravy: 3 m/s
Max. tažná síla tažného prostředku: 150 kN