MPD24F

Závěsné dráhy MPD24F, MPD24F-110 a MPD24F-120 jsou určeny pro dopravu materiálu a osob v důlním díle min. profilu 8m2  s max. úklonem  ± 30°.

Důlní dílo může být vybudováno v únosné původní hornině nebo s výztuží betonovou, tvárnicovou, panelovou nebo svorníkovou, nejčastěji však ocelovou obloukovou.

Po závěsných dráhách MPD24F, MPD24F-110 a MPD24F-120  lze přepravovat soupravy tažené trakčním prostředkem s vlastním pohonem nebo pomocí lana a vrátku. Pohonné strojní zařízení musí být schváleného typu. Všechna zařízení provozovaná na závěsných dráhách MPD24F, MPD24F-110 a MPD24F-120  musí svými parametry odpovídat parametrům těchto drah.

Specifikace
Nosný profil: I 155
Max. vzdálenost závěsů: 3 m
Kotvení v oblouku po: 30°
Min. poloměr horizont. oblouků: 4 m
Min. poloměr vertikálních oblouků: 8 m
Max. úklon tratě: ± 30°
Max. rychlost dopravy: 2 m/s