Brzdné vozíky

Brzdný vozík typu Bts nebo BT30 je mechanicko-hydraulické samonosné autonomní havarijní brzdné zařízení s plynulým brzdným účinkem, určené pro zajišťování dopravované soupravy v úklonných důlních dílech a tunelech při provozu na závěsné jednokolejové dráze, ukotvené na vybudované důlní výztuži, popř. svornících s vyhovující únosností. Používá se především pro účely speciální dopravy břemen nadměrných hmotností při dopravě tažným lanem, závěsnou lokomotivou nebo jiným trakčním prostředkem.

Specifikace
Provozní rychlost: 0 - 2 m/s
Rychlost pro vydání povelu k brždění 3,2 m/s
Max. úklon tratě: 30°
Min. statická brzdná síla: 30 - 150 kN
Max. brzdná dráha se zátěží dle grafu: 11 m