DME30F

Důlní manipulátor elektrohydraulický DME30F je hydraulický agregát, jež se používá také jako tažný prostředek určený pro přepravu soupravy na jednokolejné závěsné dráze profilu I155 v horizontální rovině a při úklonu max. ±30° s možností úpravy pro jízdu po závěsné ozubnicové dráze.

Využití najde hlavně v neproražených důlních dílech a překladištích hlubinných dolů. Pohon hydraulického agregátu zajišťuje elektromotor v nevýbušném provedení. Hydraulický agregát může pohánět vlastní manipulátor, zvedací zařízení, zařízení pro vrtání otvorů pro svorníky nebo jiné prostředky malé mechanizace.

Specifikace
Max. výkon: 30 kW
Počet hnacích jednotek: 1/2
Max. rychlost: 3,2/3,0 km/h
Max. tažná síla: 25/50 kN
Max. tažná síla na ozubnici: 27,5/55,0 kN
Max. úklon: 30°
Akční rádius: dle délky přívodního kabelu