DLZ110F-II

Důlní diesel-hydraulická závěsná lokomotiva typu DLZ110F-II je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová sekce s dvěma hnacími jednotkami a dvě až pět přídavných hnacích jednotek.

Motorovou část tvoří dieselový motor a hydraulický pohon.

Hnací jednotka tvoří konečný trakční prvek, zajišťující přenos krouticího momentu pomocí hnacích kladek s polyuretanovou třecí vrstvou na kolej závěsné dráhy, po které se lokomotiva pohybuje. Každá hnací jednotka je tvořena dvěma pomaloběžnými hydromotory a odlehčovací stacionární brzdou s funkcí brzdy havarijní. Při překročení nastavené rychlosti se tento brzdový systém automaticky iniciuje a lokomotivu zabrzdí.

Specifikace
Typ motoru: vznětový
Max. výkon: 81 kW
Počet hnacích jednotek: 4 - 7
Max. rychlost: 7,2 km/h
Max. tažná síla: 140 kN