DLZA90F

Důlní lokomotiva závěsná akumulátorová typu DLZA90F je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

Lokomotiva se skládá z několika základních částí, a to ze dvou kabin řidiče, zdrojové části zavěšené na hydraulickém transportním zařízení TZH4/8F-ZA, pomocné části zavěšené pomocí nosných vozíků a dvou až šesti hnacích jednotkek, které jsou vzájemně propojeny spojovacími táhly. Mezi kabiny řidiče a zdrojovou část, popř. pomocnou část se mohou vřadit různá přídavná zařízení.

Specifikace
Druh elektromotoru: nevýbušný trojfázový asynchronní motor
Max. výkon: 45 kW
Typ převodovky: mechanická planetová převodovka
Počet hnacích jednotek: 2 - 6
Max. rychlost: 13,7 km/h
Max. tažná síla: 180 kN
Min. brzdná síla: 360 kN