Zařízení pro důlní záchranáře - Safety

Stroje a zařízení pro pomocné činnosti v podzemí jsou velmi důležitou a nedílnou součástí celé technologie podzemních prací. Jsou určeny pro zvýšení bezpečnosti a produktivity práce, pro renovaci a likvidaci některých částí výstroje podzemních chodeb a dále pro preventivní kontroly, seřizování a monitoring částí technologických celků.

Pro případy nenadálých událostí a havárií v dole, FERRIT vyrábí přepravní soupravy pro důlní záchranáře, které jsou vybaveny speciálními kabinami pro šetrný převoz raněných a také kabinami pro zajištění transportu záchranářů k místům neštěstí. Speciální kabiny lze používat v zapojení se závěsnými lokomotivami nebo manipulátory, které také slouží jako hydraulický agregát pro napájení malé mechanizace‚ např. kalového čerpadla, střihačky matic, pily, ručního sbíjecího kladiva, impulsního utahováku atd.) přímo na místě havárie. Kombinace těchto strojů a zařízení tvoří základ pro kompletní zabezpečení a infrastrukturu dolu.

Kontrolní, měřící a regulační přístroje pro různé typy námi dodávaného zařízení slouží k provádění kontroly a seřizování strojů. Využívají se především v podzemních dílnách, depech lokomotiv nebo ve stanicích pro nabíjení akumulátorů.