Stroje s kolovým a pásovým podvozkem - Trackless

Stroje a zařízení na kolovém a pásovém podvozku, zejména kolová doprava, patří mezi tradiční způsoby přepravy materiálu a osob nejen v povrchových, ale i hlubinných dolech. Tyto stroje je možno použít tam, kde úklony důlního díla nepřesahují 15°. Tento způsob dopravy se používá zejména v hlubinných dolech, kde těžba probíhá metodou pilířování a tím vzniká bohatá síť dopravních cest, které vyžadují vysokou flexibilitu používaných strojů.

Ferrit nabízí svým zákazníkům komplexní řešení dopravy a díky kombinaci jednotlivých typů transportu – závěsné, pozemní kolejové a kolové dopravy – můžeme v nejrůznějších důlních podmínkách vytvořit vysoce efektivní systém dopravy.

Kromě univerzálních transportních vozidel nabízíme univerzální stroje na pásovém podvozku, které mohou být alternativně opatřeny vrtací lafetou, frézovací hlavou, nakládacími a přibírkovými mechanismy nebo sbíjecím kladivem a jsou určeny pro použití v uhelných dolech.

Další skupinou strojů v této kategorii jsou nakladače určené pro použití ve standartních profilech důlních děl.