UZR01F-II

Zařízení na výměnu válečků UZR01F-II primárně slouží k mechanizované výměně válečků pásového dopravníku tam, kde se vedle dopravníku nachází kolejová trať, po které se může pohybovat zařízení tažené kolejovým trakčním prostředkem. Jako trakční prostředek je doporučeno použít pozemní kolejovou lokomotivu schváleného typu. Zařízení UZR01F-II lze také použít jako manipulátor nebo jeřáb pro zdvihání a manipulaci s břemeny nepřesahujícími maximální povolenou nosnost zařízení. Zařízení se skládá z platformy s manipulátorem a transportního vozíku.

Specifikace
Rozsah vyložení: 1400 - 2400 mm
Rozchod: 900 mm
Nosnost manipulátoru (1 400 mm): 4 390 kg
Nosnost manipulátoru (2 050 mm): 3 000 kg
Nosnost manipulátoru (2 400 mm): 2 560 kg
Hmotnost platformy s manipulátorem: 2 500 kg
Hmotnost transportního vozíku: 2 400 kg
Počet míst k sezení v kabině: 4