NZD600/900

NZD600/900  je možno používat nejen pro přepravu nákladu a materiálu, ale také pro přepravy částí kombajnů, hřeblových dopravníků, mechanických výztuží a dalších materiálů o vysokých hmotnostech. Pojezdová kolej (U profil) je umístěna na podloží a zajišťuje přepravní prostředek proti sjetí nebo převrácení. Sklon důlních děl nesmí převýšit 30° podélně a 10° v příčném sklonu.

Specifikace
Délka tratě: neomezená
Podélný sklon tratě: ± 30 °
Příčný sklon tratě: ± 10 °
Rozchod kolejí: 600/650/900 mm
Poloměr obloukových sekcí v horizontální rovině: 4 m
Poloměr obloukových sekcí ve vertikální rovině: 22 m