TLP120F

Trolejová lokomotiva pozemní TLP120F je určena pro přepravu materiálu nebo osob v horizontálních důlních dílech bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu a plynu. Lokomotiva je určena pro jízdu po kolejových trasách s max. úklonem tratě 35 ‰.

Lokomotiva je rozebíratelná na dva montážní celky pro usnadnění její přepravy na důlní pracoviště. Ovládání lokomotivy se provádí z kabiny řidiče, která je vybavena ovládacími, kontrolními a bezpečnostními prvky a přístroji sloužícími k jejímu bezpečnému ovládání. Provedení kabiny zaručuje obsluze dobrý výhled na trať a spolehlivou ochranu před úrazem a nepříznivými vnějšími vlivy.

Specifikace
Max. výkon: 150 kW (2 x 75 kW)
Max. tažná síla: 55 kN
Rychlost: 0 - 20 km/h
Rozchod: 750 - 900 mm (29,5 - 35,4 in)
Celková hmotnost: 20 t
Max. úklon tratě: 35 ‰