DLP50F

Důlní kolejová lokomotiva typu DLP50F je základní model určený pro povrchové i důlní prostory s nebezpečím výbuchu plynů. Používá se pro přepravu materiálu nebo osob v horizontálních důlních dílech po kolejových trasách s rozchodem 550, 600, 620, 750 nebo 900 mm.

Lokomotiva je rozebíratelná na tři hlavní montážní celky k usnadnění její přepravy na důlní pracoviště. Ovládání lokomotivy se provádí z kabin, které jsou vybaveny ovládacími, kontrolními a bezpečnostními prvky a přístroji sloužícími k jejímu bezpečnému ovládání. Provedení kabiny zaručuje obsluze dobrý výhled na trať a spolehlivou ochranu před úrazem a nepříznivými vnějšími vlivy.

Specifikace
Výkon: 36 kW
Max. tažná síla: 20 kN
Rychlost: 0 - 20 km/h
Rozchod: 550, 600, 620, 750, 900 mm
Celková hmotnost: 8,2 t
Max. úklon tratě: 35 ‰