Pozemní kolejová doprava - Rail

Pozemní kolejová doprava je využívána v horizontálních podzemních dílech a tunelech, kde sklon nepřevyšuje 35 ‰ a profil díla je větší než 10m². Dále je využívána na povrchových pracovištích pro dopravu materiálu a osob. V případě, že jsou podzemní díla a tunely raženy horizontálně a předpokládaná délka využívání je plánována v horizontu let, je tento způsob dopravy nejefektivnější, nejkapacitnější a nejekonomičtější.

Společnost Ferrit vyrábí pozemní lokomotivy důlní a povrchové s pohonem dieslovým akumulátorovým nebo elektrickým trojejovým o hmotnostech od 6,5 t do 19 t.  

V případech nutnosti zajištění dopravy v prostředí s měkkým nesoudržným podložím a při velkých sklonech tunelů, nebo v případě nadměrně hmotných přepravovaných nákladů lze využít pozemní kolejovou ozubnicovou dráhu. Efektem tohoto řešení je možnost dopravy v podzemních dílech se sklony do 30 stupňů.