Monitorovací systémy

Mezi důležité vývojové aktivity Ferrit Electric patří vzdálené monitorovací systémy. Ty umožňují mít neustálý přehled o provozních stavech vybraných strojů společnosti Ferrit a o jejich momentální lokalizaci. Vzdálený monitorovací systém je možné využívat na různých úrovních podnikového informačního systému. Další předností je možnost online webového přístupu k provozním datům stroje a jejich zobrazení do časových diagramů. Zákazník je tedy schopen monitorovat stroj z libovolného místa kde se lze připojit k internetu. V moderních průmyslových podmínkách je kladen velký důraz na bezpečnost pracovníků a minimalizaci škod při závadě či jakékoliv havárii. Touto filosofií se také řídí vývoj elektronických systémů společnosti Ferrit. Při vývoji a programování se využívají moderní metody pro zajištění bezpečnosti obsluhy a těsného okolí stroje. Elektronické řídicí systémy Ferrit jsou vždy vyvíjeny jako univerzální základní platforma, která si najde uplatnění v různých řídicích či monitorovacích aplikacích. Lze je efektivně využít v prostředí s nebezpečím výbuchu i mimo něj. Systémy jsou dále rozděleny dle počtu vstupů a výstupů, jejich typu a samotného výpočetního výkonu. Tyto systémy pokrývají celou škálu aplikací firmy Ferrit a lze je přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

 


Monitorovací systémy