Komunikační zařízení

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi pracovníky v hlubinných dolech s vysokým nebezpečím výbuchu metanu nebo uhelného prachu, společnost FERRIT dodává ruční radiostanice KS01F pro pásmo UKV (ultra krátké vlny) a KS02F pro pásmo VKV (velmi krátké vlny).

Pomocí radiového spojovacího systému SEFAR AB1 je možno vytvořit komplexní důlní radiovou síť. Tato slouží pro spojení mezi narážečem v kleci důlního výtahového stroje a strojníkem ve strojovně dolu. Může být využita i pro spojení mezi pracovníky podél pásových dopravníků, nebo pro dorozumívání mezi řidičem lokomotivy, obsluhou či důlním dispečerem. Spojovací systém SEFAR AB1 lze použít pro napojení na firemní telefonní síť.

Dalším komunikačním systémem jsou radiotelefony MRS INSITE 10, které umožňují bezdrátovou komunikaci po trasách dostupného signálu. Tyto radiostanice rovněž spolupracují s telefonní sítí.


Komunikační zařízení