Monitorovací a komunikační systémy - Electric

Ferrit Electric je oddělení, které se ve společnosti soustředí na vývoj elektrického a elektronického vybavení strojů. Důraz je kladen především na možnost použití vyvíjeného zařízení v prostředích, kde hrozí bezprostřední nebezpečí výbuchu metanu nebo uhelného prachu .

Menší část samotného vývoje je zaměřena na produkty do klasického průmyslového prostředí. Tyto elektronické, či elektrické prvky a systémy jsou cíleny obzvláště na stroje společnosti Ferrit, které mají velkou tradici v hornickém odvětví. Nicméně kvalita zpracování, potvrzená důkladným testováním a dlouhodobým provozem, umožňuje Ferritu tyto produkty nabízet i samostatně firmám, které projeví zájem.

K přímému prodeji nabízených produktů jsou různé typy světel pro stroje, metanová čidla, houkačky, alternátory, řídicí jednotky, jiskrově bezpečné zdroje, oddělovací bariéry apod. s certifikáty do prostředí s nebezpečím výbuchu. V neposlední řadě je také realizován vývoj vzdálených monitorovacích systémů pro vybrané stroje z portfolia společnosti Ferrit.