Monitorovací a komunikační systémy - Electric

Společnost FERRIT ELECTRIC s.r.o. je dceřinou společností FERRIT s.r.o., založenou s cílem vyvíjet a implementovat moderní elektronická mikroprocesorová řešení pro řízení a zabezpečení jak podzemních, tak i pozemních důlních strojů určených i pro prostředí  s nebezpečím výbuchu

FERRIT ELECTRIC navrhuje a vyrábí inovativní mikroprocesorové řídící a ovládací 
systémy pro bezpečnou a automatizovanou obsluhu a používání: 

 • Důlních závěsných lokomotiv
 • Důlních kolejových lokomotiv
 • Důlních kolových strojů
 • Důlních zvedacích a transportních strojů
 • Důlních technologií pro obsluhu strojů

Naše výrobky se denně uplatňují v Evropě, Asii, Africe, Severní a Jižní Americe při práci v :

 • Uhelných podzemních i povrchových dolech
 • Rudných dolech
 • Diamantových dolech
 • Solných dolech

Výhodou našich zařízení je jejich:

 • Přímé, konstrukcí dané, určení pro náročné důlní prostředí s ohledem na
  vlhkost, plyny, teplotu a otřesy.
 • Využití unikátní a jedinečné znalosti konstrukce zařízení pro specifická
  důlní prostředí
 • Špičková bezpečnost daná využitím rozsáhlých zkušeností z vývoje a využití našich zařízení v důlním provozu
 • Vysoká mechanická a klimatická odolnost
 • Testování každého dodaného zařízení na speciálním polygonu pro ověření
  jeho správnosti a bezpečnosti
 • Společný vývoj strojů a sdílení know-how s nejvýznamnějším výrobcem
  důlních strojů FERRIT s.r.o.
 • Certifikáty pro důlní prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhleného prachu