CSP02F

Čerpací stanice paliva CSP02F je strojní zařízení, které je určeno pro čerpání motorové nafty. Čerpací stanice je elektricky poháněné zařízení na střídavé napětí 400V, 500V a 660V. Je vybaveno výkonným čerpadlem, hadicovou soupravou s příslušenstvím, filtrem paliva s odlučovačem, elektronickým počítadlem, bezpečnostními snímači, paměťovým záznamem s možností identifikace uživatele a havarijním stop tlačítkem.

 

Čerpací stanici paliva CSP02F je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Čerpací stanice splňuje požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES).

Specifikace
Hmotnost: 120 kg
Rozměr: 745 x 616 x 350 mm
Max. průtok: 50 l/min
Max. výška sání: 4 m
Pracovní tlak: 0,25 - 0,6 bar
CSP02F