Systémy pro převoz energovlaků

Systémy pro přesuny energovlaků zajišťují přesun celého systému elektrického napájení pracoviště současně s postupem tohoto konkrétního pracoviště. Zpravidla jsou zavěšeny na technologické závěsné drážce a systém posuvu zajišťují buď přídavné hydraulické motory, nebo přímo pracovní stroj, ke kterému lze systém připojit. Tím je celý komplex strojů v bezprostřední blízkosti pracoviště jasně a neměnně konfigurován, čímž se sníží ztrátové časy na přesuny technologického zařízení a zvýší produktivita při současném snížení obsluhujícího personálu. Systémy obsahují rámy pro umístění různých typů a druhů transformační, spínací a ovládací techniky, do kterých lze bezpečně umístit a zafixovat veškeré potřebné skříně a zařízení v provedení Ex. Dále jsou součástí systému prvky pro bezpečné umístění kabelů vysokého i nízkého napětí. Na základě Vašich potřeb a požadavků Vám jsme schopni nabídnout konkrétní řešení, které zpracujeme, vyrobíme a dodáme.


Systémy pro převoz energovlaků