Projekt Adularya

Za velmi zajímavý projekt, který společnost FERRIT v poslední době realizovala, považujeme výstavbu hnědouhelného hlubinného dolu s bezprostředně navazující elektrárnou v Turecku, v oblasti Koyunağılı Mining Area, Mihalıççık, provincie Eskişehir. Celý projekt byl financován prostřednictvím České Exportní Banky, a.s. (ČEB) a pojištěn Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP). Jako nezávislý kontrolní orgán v rámci projektu působí společnost Bureau Veritas Czech Republic. Celková hodnota projektu činí 77 000 000,00 EUR a je tak největší zakázkou v historii firmy.

Společnost FERRIT úspěšně dodala veškeré zařízení a vybavení dolu. Vytvořili jsme velmi kvalitní a dlouhodobé vztahy s našimi subdodavateli a v mnohých případech s nimi budeme spolupracovat na dalších podobných projektech i v budoucnu.