Důlní depo

Důlní depa jsou nedílnou součástí všech podzemních dopravních systémů, kdy na trakčních prostředcích z důvodu koncepce podzemních pracovišť nemůže být prováděna denní kontrola a doplňování PHM na povrchu. Depo podzemních přepravních prostředků musí odpovídat legislativě v zemi použití a potřebám provozovatele. Naše firma zajistí projekt depa a skladu hořlavin nebo nabíjecí stanice na základě podkladů zákazníka, včetně návrhu vybavení a veškerého potřebného zařízení, mezi které patří zejména:

  • Čerpací stanice paliva s ručním, pneumatickým nebo elektrickým pohonem
  • Kontrolní a měřící přístroje pro měření emisí, tažné a brzdné síly a seřizování elektronických prvků trakčních prostředků
  • Nářadí, přípravky a manipulační technika pro provádění servisní činnosti
  • Osvětlovací technika
  • Nabíjecí stanice akumulátorů
  • Zařízení pro vysokotlaké čištění strojů
  • Chladící a ventilační jednotky
  • Kalová čerpadla