DLDOXF-XX

Důlní lanová dráha osobní je určena pro samoobslužnou obousměrnou souběžnou dopravu osob v přímých důlních dílech s rovnoměrným, případně i proměnlivým úklonem. Maximální místní úklon nesmí být větší, než  0 ÷ 40°. Důlní lanová dráha osobní slouží k přepravě osob sedících na sedačce připevněné k přepravnímu závěsu taženému nekonečným lanem z koncové stanice do mezistanice, popřípadě cílové stanice. Maximální přepravní rychlost je 1,4 m/s.

Specifikace
Max. rychlost jízdy: 1,4 m/s
Max. úklon důlního díla: 40°
Min. profil díla: 10 m²