Hornická činnost - Mining

Stroje a zařízení pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí jsou jednou z hlavních součástí celé technologie podzemních prací. Jsou určeny především pro činnosti bezprostředně navazující razícím a dobývacím pracím. Jedná se o systémy pro bezpečnou manipulaci s elektrickým zařízením a to včetně přemísťování při postupujících hornických činnostech. Tato zařízení se využívají ať už zavěšené na závěsných drahách nebo umístěné na odtěžovací hřeblové dopravníky s obecným názvem „energovlaky“. Pro drcení a zároveň usměrňování těživa na kontinuálních odtěžovacích linkách vyrábíme a dodáváme drtiče různých provedení a velikostí.

Dále vyrábíme a dodáváme systémy sloužící pro renovaci a ekologickou likvidaci důlní výztuže a výstroje, které zvyšují bezpečnost a produktivitu práce.

Rovněž se zabýváme přípravou technických částí projektů pro většinu činností, které souvisí s hornickými činnostmi a činnostmi prováděnými hornickým způsobem při ražbách a dobývání nerostů.