NZD600/900

NZD600/900 można stosować nie tylko do transportu ładunków i materiałów, ale również do transportu części i podzespołów kombajnów, przenośników zgrzebłowych, obudów zmechanizowanych i innych ładunków o dużej masie. Sekcje trasy kolei (profil U) jest umieszczona na spągu i zabezpiecza lokomotywę przed odjechaniem czy przewróceniem. Nachylenie wyrobisk dołowych nie może przekroczyć 30° wzdłużnie i 10° kierunku poprzecznym.

Specyfikacja
Długość trasy: Nieograniczona
Maks. nachylenie trasy wzdłużne: ± 30 °
Maks. nachylenie trasy poprzeczne: ± 10 °
Rozstaw kolei: 600/650/900 mm
Promień sekcji w kierunku poziomym: 4 m
Promień sekcji w kierunku pionowym: 22 m