TLP120F

Lokomotywa spągowa trolejowa TLP120F jest przeznaczona do transportu materiału bądź osób w poziomych wyrobiskach górniczych w przestrzeni niezagrożonej wybuchem gazów i pyłu. Lokomotywa jest przeznaczona do jazdy po trasach kolei z nachyleniem maks. 35 ‰.

Lokomotywa posiada możliwość demontażu na dwa podstawowe podzespoły w celu łatwiejszego transportu na miejsce docelowej pracy. Sterowanie lokomotywą odbywa się z kabiny kierowcy, która jest wyposażona w urządzenia sterownicze, kontrolne i elementy bezpieczeństwa oraz urządzeniami do bezpiecznego sterowania. Wykonanie kabiny zapewnia obsłudze dobrą widoczność na trasę oraz ochronę przed urazami oraz niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Specyfikacja
Maks. moc: 150 kW (2 x 75 kW)
Maks. siła uciągu: 55 kN
Prędkość: 0 - 20 km/h
Rozstaw kół: 750 - 900 mm (29,5 – 35,4 in)
Całkowita masa lokomotywy: 20 t
Maksymalne nachylenie trasy: 35 ‰