Transport spągowy kolejowy - Rail

Transport torowy spągowy jest stosowany w poziomych wyrobiskach górniczych i tunelach, gdzie nachylenie nie przekracza 35 ‰ a profil wyrobiska jest większy niż 10m². Następnie stosowany może być na powierzchni w celu transportu osób i materiału. W przypadku, że wyrobisko górnicze i chodniki drążone są w poziomie a ich zakładana eksploatacja określana jest w latach, taki sposób transportu jest najefektywniejszy, najwydajniejszy i najekonomiczniejszy.  

Firma Ferrit produkuje lokomotywy torowe dołowe i powierzchniowe z napędem spalinowym, elektrycznym z zasilaniem z akumulatora oraz elektrycznym trolejowym o masie od 6,5t do 19t.

W przypadku konieczności transportu w przestrzeniach z miękkim niezwięzłym spągiem oraz przy dużych nachyleniach wyrobiska lub w przypadku dużych ilości transportowanego materiału można zastosować system transportu spągowego zębatego. Efektem tego rozwiązania jest możliwość transportu w nachyleniach do 30 stopni.