MPD24F

Kolejki podwieszane MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 są przeznaczone do transportu materiałów i osób w wyrobisku kopalnianym o profilu min. 8m2  z maksymalnym nachyleniem ± 30°.

Wyrobisko kopalniane może zostać wybudowane w pierwotnej skale nośnej lub z betonową obudową, żużlobetonową, panelową lub kotwową, najczęściej jednak stalową łukową.

Po kolejkach podwieszanych MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 można transportować zestawy ciągnione przez środek transportowy z własnym napędem lub za pomocą liny i kołowrotu. Urządzenie ciągnące maszynowe musi być dopuszczonego typu. Wszystkie urządzenia eksploatowane na kolejkach podwieszanych MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 muszą pod względem swoich parametrów odpowiadać parametrom tych kolejek.

Specyfikacja
Profil nośny: I 155
Maks. odległość zawieszenia: 3 m
Mocowanie w łuku po: 30°
Min. promień łuków poziomych: 4 m
Min. promień łuków pionowych: 8 m
Maks. nachylenie trakcji: ± 30°
Maks. prędkość transportu: 2 m/s