DLZ110F-II

Lokomotywa spalinowa podwieszona typu DLZ110F-II jest środkiem trakcyjnym przeznaczonym do transportu zestawó1)w po jednoszynowej kolejce podwieszanej o profilu I 155 w płaszczyźnie poziomej w nachyleniach do 30 stopni.

Podstawowymi częściami lokomotywy są dwie kabiny, część silnikowa z dwiema jednostkami napędowymi oraz dwie do pięciu dodatkowych jednostek napędowych.

Część silnikową stanowią silnik wysokoprężny i napęd hydrauliczny.

Jednostka napędowa stanowi końcowy element trakcyjny, zapewniający przenoszenie momentu obrotowego za pomocą kół napędowych z poliuretanową warstwą na szynę kolejki podwieszanej, po której lokomotywa się porusza. Każda jednostka napędowa składa się z wolnoobrotowych silników hydraulicznych i hamulca stacjonarnego z funkcją hamulca awaryjnego. Przy przekroczeniu nastawionej prędkości ten system hamulcowy automatycznie się włącza i zahamowuje lokomotywę.

Specyfikacja
Typ silnika: zapłonowy
Maks. moc: 81 kW
Ilość jednostek napędowych: 4 - 7
Maks. prędkość: 7,2 km/h
Maks. siła uciągu: 140 kN