Transport podwieszony - Monorail

System transportu podwieszanego jednoszynowego jest najbardziej efektywnym i najtańszym sposobem transportowania osób, materiału technologicznego i eksploatacyjnego w tunelach i wyrobiskach kopalnianych z ewentualnym wyjazdem na powierzchnię w nachyleniu do 30 stopni. Ten typ transportu jest w pełni niezależny i istnieje możliwość jego zastosowania w bardzo długich tunelach i chodnikach o zmiennych nachyleniach trasy bez konieczności zmiany konfiguracji całego zestawu transportowego. Do ciągnięcia ładunków można stosować zarówno linowe, jak i niezależne środki trakcyjne.

Podstawowymi częściami systemu transportu podwieszanego jest trasa podwieszona, która składa się ze specjalnego profilu nośnego „I“ z elementami służącymi do jej zawieszenia, zakrętami, rozjazdami, barierami i pozostałym wyposażeniem. Po tej trakcji mogą przemieszczać się proste lub bardziej złożone systemy transportowe i systemy o nośności od 2 do 40 ton.

Częściami składowymi podwieszanej jednotorowej kolejki są różne środki manewrowe i uzupełniające, które ułatwiają i przyspieszają czynności pomocnicze przy transporcie, do których należy w szczególności przeładunek materiału. Przede wszystkim chodzi o stałe lub przenośne urządzenia podnośnikowe, obniżone najazdy, automatyczne sterowanie rozjazdów lub całych trakcji, systemy porozumiewania się pomiędzy maszynistami a dyspozytorem, przejazdy do zbiorników transportowych transportu pionowego, systemy przejazdów przez tamy powietrzne itp.

W przypadku ładunków ponadgabarytowych w dużych nachyleniach lub w środowisku nadzwyczajnej wilgoci można wykorzystać podwieszaną kolejkę zębatą zapewniającą przeniesienie momentu obrotowego środków trakcyjnych bez poślizgu. Efektem tego rozwiązania jest unikatowe połączenie transportu podwieszanego o napędzie ciernym i zębatym w wyrobiskach, w których nachylenie nie przekracza 30 stopni w celu transportowania zestawu transportowego masie około 35 – 38 ton bez konieczności rozłączania zestawu transportowego. Oba systemy podwieszanego jednotorowego transportu można dowolnie łączyć.