Urządzenia komunikacyjne

Do zapewnienia bezproblemowej komunikacji pomiędzy pracownikami w dole kopalni w przestrzeni z wysokim niebezpieczeństwem wybuchu metanu i pyłu węglowego spółka FERRIT dostarcza ręczne radiostacje KS01F na fale VKF i KS02F na fale UKF.

Za pomocą radiowego systemu łączności SEFAR AB1 można stworzyć globalną kopalnianą sieć radiową, do połączenia pomiędzy kierującym w klatce dołowej maszyny wyciągowej a maszynowym w maszynowni kopalni lub do połączenia pomiędzy pracownikami wzdłuż przenośników lub do porozumiewania się pomiędzy kierowcą lokomotywy, obsługa lub dyspozytorem dołowym, istnieje możliwość również komunikacji za pomocą urządzenia z numeryczną klawiaturą SEFAR CK pomiędzy dowolnymi uczestnikami rozmowy z możliwością przyłączenia sieci, która nie jest siecią firmową. 

Kolejnym systemem komunikacyjnym są radiotelefony MRS INSITE 10, które umożliwiają bezprzewodową komunikację na trasach przebiegu kabla emisyjnego. Radiostacje te współpracują z siecią telefoniczną, co umożliwia utrzymywać połączenia nie tylko z osobami wyposażonymi w radiotelefony.


Urządzenia komunikacyjne