Systemy kamerowe

Do istotnych działań w zakresie rozwoju Ferrit Electric należą zdalne systemy monitorujące. Umożliwiają one stały przegląd stanów wybranych maszyn produkcji Ferrit i ich lokalizacji w danym momencie. Zdalny system monitorujący można stosować na różnych poziomach zakładowego systemu informatycznego. Osiąga się to poprzez integrację zbioru danych z kopalnianym systemem informatycznym. Kolejną zaletą jest możliwość dostępu online przez stronę www do danych maszyny i ich wyświetlenie na wykresach w funkcji czasu. Klient może monitorować maszynę z dowolnego miejsca podłączonego do Internetu. W warunkach dołowych lub klasycznych warunkach przemysłowych kładziony jest duży nacisk na bezpieczeństwo pracowników i minimalizację szkód w przypadku usterki lub awarii. Filozofia ta przyświeca też linii rozwoju elektronicznych systemów spółki Ferrit. Do celów rozwojowych i programowania wykorzystuje się nowoczesne metody zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia maszyny, jak również ograniczenia usterek lub awarii spowodowanych zmieniającym się środowiskiem eksploatacji. Systemy elektronicznego sterowania Ferrit są zawsze konstruowane, jako uniwersalna platforma, która znajdzie zastosowanie w różnych aplikacjach sterujących czy monitorujących, wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wybuchu, jak również w wielu klasycznych aplikacjach przemysłowych. Systemy dzieli się według ilości wejść i wyjść, ich typów i samej mocy obliczeniowej w ten sposób, aby pokryły cały zakres aplikacji, które wynikają z profilu spółki lub są tworzone na podstawie zapotrzebowania klientów.


Systemy kamerowe