Maszyny z podwoziem kołowym i taśmowym - Trackless

Maszyny i urządzenia na podwoziu kołowym i gąsienicowym, zwłaszcza transport kołowy, zalicza się do grupy tradycyjnego sposobu transportu materiału i osób, nie tylko na powierzchni, ale i w kopalniach dołowych. Urządzenia te można zastosować tam, gdzie nachylanie wyrobisk górniczych nie przekracza  15°. Taki sposób transportu stosuje się głównie w kopalniach dołowych, gdzie drążenie odbywa się przy pomocy drążenia metodą komorowo-filarową, a co za tym idzie tworzy się bogata infrastruktura dróg transportowych, gdzie wymaga się wysokiej elastyczności stosowanych urządzeń.

 Firma Ferrit oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązanie transportu, a dzięki kombinacji poszczególnych typów transportu – podwieszony, torowy spągowy oraz kołowy – możemy w najróżniejszych warunkach dołowych stworzyć wysoce efektywny system transportu.

Oprócz uniwersalnych wozów transportowych oferujemy uniwersalne urządzenia na podwoziu gąsienicowym, które alternatywnie mogą zostać wyposażone w głowicę wiercącą, organ urabiający, mechanizmy czerpaka ładowarkowego i przybierkowego czy młot hydrauliczny do stosowania w dole kopalni.

Następną grupą urządzeń w tej kategorii są ładowarki na podwoziu kołowym, przeznaczone do stosowania w standardowych profilach wyrobisk górniczych.