CSP02F

Stacja tankowania paliwa CSP02F jest urządzeniem, które jest przeznaczone do pompowania oleju napędowego. Stacja tankowania jest napędzana silnikiem elektrycznym o napięciu zmiennym 400V, 500V a 660V. Stacja wyposażona jest w wydajną pompę, odpowiednie węże wraz z wyposażeniem, filtr paliwa z separatorem, liczniki elektroniczny, czujniki bezpieczeństwa, pamięć z możliwością identyfikacji użytkownika oraz przycisk awaryjnego zatrzymania.

 

 Stacja tankowania paliwa CSP02F można stosować w przestrzeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metany i pyłu węglowego do stopnia SNM 2 § 232 Rozp. ČBÚ nr 22/1989 Dz.U. wraz z późniejszymi zmianami. Według Rozporządzenia Rządu nr 23/2003 (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EU 94/9/WE) jest urządzeniem zaliczonym do grupy I i kategorii M2. Stacja tankowania spełnia wymagania Rozp. Rządu 176/2008 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2006/42/WE).

Specyfikacja
Masa: 120 kg
Rozmiary d x w x sz: 745 x 616 x 350 mm
Wydajność: 50 l/min
Max. wysokość zasysania: 4 m
Ciśnienie robocze pompy: 0,25 - 0,6 bar
CSP02F