DUF

Kruszarki uniwersalne DUF1, DUF2 są przeznaczone do kruszenia węgla i kamieni o wytrzymałości 130 MPa. Umieszcza się je w chodniku kopalnianym na trasie przenośnika zgrzebłowego. Kruszarka składa się z kilku głównych części, które są wzajemnie przykręcone śrubami. Część wejściowa i wyjściowa jest przymocowana kołnierzowo na część środkową, w której w komorach łożyskowym umieszczony jest bęben kruszący z kołem zamachowym. Pozycję bębna kruszącego można w kierunku pionowym nastawić i przez to też ustawić wielkość frakcji kruszonego materiału. Na bębnie kruszącym umieszczone są elementy kruszące, które po zużyciu można wymienić. Silnik elektryczny umieszczony jest na wyjściowej części kruszarki. Zapewniona jest możliwość montażu napędu z silnikiem z prawej lub z lewej strony według konkretnych wymagań.