DLDOXF-XX

Dołowa linowa kolejka osobowa jest przeznaczona do samoobsługowego dwukierunkowego transportu osób w wyrobiskach górniczych z równomiernym, ewentualnie również ze zmiennym nachyleniem. Maksymalne nachylenie miejscowe nie może być większe niż 0 ÷ 40°. Dołowa linowa kolejka osobowa służy do transportu osób siedzących na fotelu przymocowanym do liny transportowej ze stacji końcowej do stacji pośredniej, ewentualnie stacji docelowej. Maksymalna prędkość transportowa wynosi 1,4 m/s.

Specyfikacja
Maksymalna prędkość jazdy 1,4 m/s
Maks. nachylenie wyrobiska kopalnianego 40°
Minimalny profil wyrobiska 10 m2