Działalność górnicza - Mining

Maszyny i urządzenia do czynności górniczych i czynności wykonywanych w sposób górniczy w kopalniach są jedną z głównych części całej technologii prac dołowych. Przeznaczone są przede wszystkim do czynności bezpośrednio nawiązujących do robót strzałowych i wydobywczych. Chodzi o systemy bezpiecznego manewrowania urządzeniami elektrycznymi włącznie z przemieszczaniem przy postępujących czynnościach górniczych. Urządzenia te wykorzystuje się, jako podwieszone na kolejkach podwieszanych (zespoły energomaszynowe) lub umieszczone na przenośniku zgrzebłowym. Do kruszenia i jednocześnie regulowania transportu urobku na przenośnikach zgrzebłowych produkujemy i dostarczamy kruszarki w różnych wariantach i wielkościach.

Produkujemy i dostarczamy także urządzenia służące do regeneracji i likwidacji chodnikowej obudowy kopalnianej i wyposażenia, które zwiększają bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Zajmujemy się również przygotowaniem technicznych części projektów w zakresie większości prac, które związane są z czynnościami górniczymi i czynnościami wykonywanymi w sposób górniczy przy wydobywaniu surowców.