Staż studentów z Turcji w firmie FERRIT s.r.o.

 

W okresie od 13 czerwca do 17 sierpnia 2016 roku w firmie FERRIT s.r.o. odbył się staż studentów z zagranicy w ramach programu ERASMUS+. Firma Ferrit s.r.o. jest partnerem Uniwersytetu Celal Bayar w mieście Soma w Turcji. Po ukończeniu drugiego semestru zostali do nas wysłani 4 studenci na dziesięciotygodniowy staż. W tym okresie, studentom kierunków górniczych i mechanicznych oraz kierunku bezpieczeństwa pracy, przedstawione zostało nie tylko portfolio naszej organizacji, ale zostali zapoznani również z procesami wykorzystywanymi w firmie oraz z systemami informacyjnymi.

 

Studenci odwiedzili fakultet górniczo-geologiczny w Ostrawie, zjechali do podziemia kopalni OKD a.s. Odbyli również liczne wizyty u naszych partnerów handlowych, jak np. VVUÚ, ZAM Servis, Hansen-Electric, FTZÚ, którym jeszcze raz dziękujemy za pomoc przy organizacji praktyki zagranicznych studentów w Republice Czeskiej.