Rozbudowa poligonu testowego

Dnia 10. 9. 2015 na terenie firmy Ferrit s.r.o. została oddana do użytku kolejna część poligonu testowego, który będzie służyć do testowania klasycznych, jak i nietypowych lokomotyw produkcji firmy Ferrit. Trasa testowa jest przeznaczona głównie do pomiarów parametrów lokomotyw przy jeździe na prostych odcinkach o długości do 270 metrów. Konstrukcja toru jest ukierunkowana do wykonywania testów standardowych lokomotyw podwieszonych i torowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym-akumulatorowym, jednak głównym celem przedmiotowego toru jest wykonywanie testów szybkich lokomotyw podwieszonych oraz lokomotyw torowych trakcyjnych. Część trakcyjna jest zasilana napięciem stałym, z możliwością zmiany wartości napięcia celem symulowania realnych warunków, w których występują spadki oraz wahania napięć. Cała trasa trakcyjna ponadto posiada możliwość łatwej zmiany pozycji, możliwość ta pozwoli na zbadanie zachowywania się pantografu przy zmiennych wysokościach trakcji oraz połączenia pantografu z trakcją.

Projekt jest finansowany ze środków EU w ramach programu operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje.