Certyfikaty

Wszystkie produkty firmy FERRIT s.r.o. można stosować w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Według Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) parlamentu europejskiego produkty zaliczane są dla grupy I kategorii M2.