Stáž tureckých studentů ve firmě FERRIT s.r.o.

 

V termínu od 13.6.2016 do 17.8.2016 se uskutečnila ve firmě FERRIT s.r.o. vůbec první stáž zahraničních studentů v rámci programu ERASMUS+. Naše společnost se stala partnerem university Celal Bayar ve městě Soma, Turecko a po završení 2 semestrů k nám byli vysláni 4 studenti, 2 hoši a 2 dívky, na desetitýdenní stáž.  Po tuto dobu jsme studentům, studujícím obory důlní a strojní mechanik a bezpečnost práce, představili nejen výrobní portfolio naši společnosti, ale seznámili jsme je také s u nás používanými procesy a informačními systémy.

 

Studenti navštívili hornicko-geologickou fakultu na VŠB-TU Ostrava, sfárali do dolů společnosti OKD, a.s. V rámci exkurzí navštívili několik našich obchodních partnerů, jako, GreenGas, VVUÚ, ZAM Servis, Hansen-Electric, FTZÚ, kterým tímto ještě jednou děkujeme za jejich vstřícnost a ochotu pomoci seznámit studenty s praxí u nás v České republice.