Firemní den v KD Baška

Ve čtvrtek 2. února 2017 se v Kulturním domě v Bašce uskutečnil Firemní den Ferritu. Akce byla pořádána pro zaměstnance a návštěvou nás poctili také hosté, starostka Bašky paní Irena Babicová, místostarosta pan Martin Čajánek a starosta Starého Města pan Josef Mikulec.

Firma Ferrit, jako výrobce důlních dopravních strojů, důlní techniky a technologických celků, je na trhu již téměř 24 let, od svých začátků se velmi rozrostla, nyní zde pracuje více než 230 zaměstnanců.  Za svoji historii zažila období těžká, kdy se udržela i v časech největší krize, ale i velmi úspěšná. V posledních deseti letech zažila obrovský nárůst. Stroje z Ferritu mají své zákazníky nejen v Evropě, ale zejména v Rusku, Číně, Turecku, Kazachstánu, zemích Latinské Ameriky, ale také v Indii či Africe.

Účastníci prvního ročníku Firemního dne se dozvěděli, jak si firma vedla v minulém roce a jaké plány a úkoly máme před sebou. Vyhlásili jsme také vítěze ankety Osobnost Ferritu, kterým se stal pan Radomír Kaňok.

V loňském roce podali zaměstnanci Ferritu více než 50 zlepšovacích návrhů a vedení firmy si toho velmi váží, proto byly vybrány a oceněny tři nejlepší zlepšovací návrhy za loňský rok. Ocenění vyhlašoval a diplomy a šeky předával ředitel Ing. Petr Mohelník. Na prvním místě se umístil s projektem Změnové řízení Petr Cigánek, druhé místo získala Lenka Brůnová s projektem ELO-elektronická evidence dokumentů, třetí místo obdržel Radomír Kaňok za projekt Agregát na lisování nákolků. Z TOP projektů, jenž se bohužel nedostaly na stupně vítězů, Petr Cigánek vylosoval Cenu útěchy, kterou získal Ladislav Smieško za projekty údržby. Je zřejmé, že ve Ferritu jsou lidé přemýšliví a inovativní a také proaktivní.

Eliška Burdová, která pracuje ve Ferritu již více než 20 let, převzala z rukou majitele Ing. Petra Kováře krásné Ocenění za věrnost firmě.

Ale nejen prací Ferrit žije. Po oficiální části byla připravena zábavná část se soutěžemi, scénkami, karaoke. Příjemná přátelská atmosféra vládla po celou dobu firemního setkání, doplněna o skvělý raut pana Radima Pavlicy.

Ve Ferritu jsou nejen pracovití, ale také lidé solidární. Chceme pomoci tam, kde je to zapotřebí a proto jsme se rozhodli přispět dětem Základní školy v Bašce na speciální pomůcky pro výuku v rámci dobrovolného vstupného. Nashromážděná částka 11.000,-Kč bude předána škole jako dar na nákup kompenzačních pomůcek pro děti se specifickými poruchami učení.