CT Grup má za cíl začít s výrobou v Turecku.

 

Společnost CT Grup Maden Ekipmanları (CT Grup Mining Equipment) založena roku 2008 nyní zastupuje 12 výrobních společností jako distribuční partner. Společnost poskytuje podporu při projektech na klíč od fáze posuzování rezerv a analýzy proveditelnosti po fázi výroby. Pan Mehmet Yörük, důlní inženýr pracující ve společnosti jako koordinátor prodeje nám poskytl informace o společnosti a odvětví.
 

Můžete nám představit Mehmeta Yöruka, jako osobu profesionálně aktivní v obchodním světě?

Vystudoval jsem fakultu důlního inženýrství na Middle East Technical University. Prošel jsem několika funkcemi v mezinárodních společnostech, které dodávají důlní vybavení. Jsem v odvětví už šestnáct let a od roku 2010 pracuji jako koordinátor ve společnosti CT Grup Maden Ekipmanları.
 

Jaká je pozice CT Grup v odvětví a čím se zabývá?

Společnost CT Grup Maden Ekipmanları započala svou činnost v odvětví v roce 2008, vybavena profesionály zkušenými a specializovanými ve svých oborech. Od svého založení se jí povedlo získat pevnou pozici v odvětví a to díky svým prominentním partnerům v zahraničí a neustále se zvyšujícímu výkonu. Ve spolupráci s dvanácti výrobními společnostmi, které zastupuje v Turecku, má společnost schopnosti i kapacity na to, aby splnila potřeby všech dolů doma. Tím pádem může jiným společnostem poskytnout projekty na klíč v rozsahu od fáze posuzování rezerv a analýzy proveditelnosti po fázi výroby. Kromě své hlavní kanceláře ve městě Çayırhan v provincie Ankara, poskytuje své služby po celé zemi skrze svou kontaktní kancelář ve městě Çayırhan v provincii Ankara a dvě servisní místa ve městě Soma v provincii Manisa a Kütahya ve stejnojmenné provincii.
 

Vaše společnost působí v Turecku jako distributor pro několik společností. Můžete nám něco říci o společnostech, které zastupujete a o rozsahu produktů, které nabízíte?

Když dojde na CT Grup, tak první produkty, které mě napadnou, jsou mechanizované systémy a dopravníkové systémy určené pro hlubinné doly. Páteří těchto systémů jsou mechanizované výztuže, dobývací kombajny a řetězové dopravníky. Společnost Eickhoff z Německa, jedna ze společností, kterou zastupujeme v naší zemi, je společnost, která vyrábí dobývací kombajny už více než 150 let a je první značkou, která mě napadne, když se zmíní systémy dobývacích kombajnů ve světě. Společnost Hallbach & Braun, založena v roce 1920 na výrobu dopravníků pro doly v Německu, je jedna z nejvýznačnějších a nejpřijímanějších značek ve svém oboru na světě. Společnost Ferrit z České Republiky, která vyrábí podpůrné a transportní dopravníkové systémy, je na druhou stranu společnost, jejíž produkty jsou bezpečně užívány v několika zemích od Turecka a Číny, po Slovensko a Vietnam a další. Pod značkou, která se vyznačuje vysokou kvalitou a vynikajícími po-prodejními službami, poskytuje také projekty na klíč v rámci svého vlastního financování.
V dolech je mnoho nezbytných požadavků na údržbu a výrobu, které se musí splnit. Týká se to také potřeb strojů z hlediska hydrauliky a elektřiny, stabilizace kouřových a čelních dopravníků, přeprava vyprodukovaných minerálů na zemský povrch, přeprava osob a materiálu do pracovních prostor. Abychom splnily tyto požadavky, spolupracujeme se společností Kamat, se sídlem v Německu, která vyrábí hydraulická čerpadla a stanice. Tímto způsobem jsme schopni uspokojit všechny požadavky na hydraulické systémy. Bezpečnost v pracovních prostorách a dolech je dalším důležitým tématem. Společnost Weber, se sídlem ve Francii, vyrábí chemikálie certifikované pro práce v podzemních podmínkách, nabízející tak řešení jakýchkoliv problémů, které by mohly vzniknout v této oblasti a tak přispívající k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí. Doprava vyprodukovaného materiálu na povrch je prováděna systémem pásových dopravníků, nebo vagónů a hřídelových systémů. Ve spolupráci se společností Ferrit můžeme nabídnout kompletní systém pásových dopravníků a systém lokomotiv. Mimo to, na systémech pásových dopravníků používáme produkty společnosti Tüschen & Zimmermann, německé společnosti vyrábějící brzdné mechanismy. Díky výrobkům této společnosti jsme schopni výrazně zvýšit bezpečnost systémů a jejich životnost. Pokud jde o naše služby spojené s mechanickými pásovými spojkami a pásovými škrabáky používanými v pásových dopravních systémech, nabízíme produkty Mato, německé společnosti se 100letou zkušeností v této oblasti. Ventilační a bezpečnostní opatření týkající se pracovního prostoru a zařízení v podzemních dolech mají také zásadní význam. Pokud jde o ventilátory, ventilační potrubí a ventilační dveře, poskytujeme, za garance akreditovaných organizací, takové služby, jako je analýza výbušnosti prachu, testy, preventivní systémy a testy související s dodržováním předpisů a souvisejících osvědčení, návrh a výrobu výbušných dveří za účelem poskytnutí zabezpečení vybavení a i bezpečnost a zabezpečení na pracovišti. V našem sortimentu máme také další produkty používané k bezpečnému urychlení práce prováděné lidskou prací v dolech a tunelových konstrukcích. Mezi tyto produkty patří podzemní nákladní auta s certifikátem ATEX, pásová rypadla a nakladače, manévrovací lokomotivy.
 

Které jsou společnosti a projekty, v nichž byly/jsou výrobky prodávané společností CT Grup používány v Turecku?

Naše produkty jsou používány ve všech dolech v Turecku, které provádějí mechanizovanou výrobu. Nejvýznamnějšími společnostmi, které působí v této oblasti v Turecku, jsou Park Termik-Çayırhan, Adularya-Koyunagılı, TKI GLI - Tunçbilek, Imbat-Soma, Demir Export-Soma, Soma Kömürleri-Soma, Polyak-Kınık. V Park Termik Çayırhan, dobývací kombajny vyrobené společností Eickohoff a řetězové čelní dopravníky (AFC) vyrobené společností Halbach & Braun jsou používány ve všech výrobních prostorách; jedná se o nejlepší kombinaci pro model mechanizované produkce uhlí s vysokým výkonem. Minerály vyprodukované v této vysoko-výkonnostní produkci vyplívající z této jedinečné kombinace jsou sbírány přepravníky (BSL) vyrobenými společností Hallbach & Braun a dopraveny na povrch pomocí pásových dopravníků upevněných mechanickými spojovacími prvky vyrobenými společností Mato. Společnosti TKI-GLI Tunçbilek, Ömerler Madeni a Soma Kömürler preferují používání dobývacích kombajnů pocházejících od společnosti Eickhoff. Kromě toho v tlustých žílách v dolech v některých oblastech, kde jsou minerály extrahovány pomocí nadstropovaní („Top Coal Caving“), což je zejména případ v oblasti kolem Soma, jsou podmínky mnohem náročnější ve srovnání s podmínkami, se kterými se zabývají standardní mechanizované systémy.  V této oblasti nabízíme speciální dopravníky vyrobené společností Halbach & Braun, společností rovněž zastupovanou námi. Tento systém, který se od roku 2010 účinně používá jako přední AFC dopravník v uhelných jámách v Soma, byl restrukturalizován v projektu, který jsme společně vedli se společností Imbat v roce 2014, a nyní jej lze také použít jako zadní dopravník na dálkové ovládání. Tento systém je udržitelným inovačním systémem, který významně přispěl k zvýšení bezpečnosti, produktivity a míry výroby. V důsledku tohoto projektu je tento systém již realizován ve třech štolách společnosti Imbat a čtvrtá štola bude uvedena do provozu v prvním čtvrtletí v roce 2017.

 

Jaké služby nabízíte svým zákazníkům v období po prodeji?

Po prodeji realizujeme instalaci materiálů, uvedeme je do provozu a odevzdáme je našim zákazníkům v provozním stavu. Jsme si plně vědomi naléhavosti a problémů, jaké přerušení produkce v důlním odvětví může přinést. Z toho důvodu, kromě poskytování výrobků excelentní kvality, nabízíme, díky naším servisním partnerům sídlících v Soma a naší mobilní servisní jednotce v Tavşanlı, nepřetržitý servis, abychom tak minimalizovali dobu přerušení a vyřešily problém s okamžitým účinkem 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 

Jaké jsou kvalifikace, které činí společnost CT Group jedinečnou v odvětví?

Naše základní hodnoty jsou postaveny především na spolehlivosti a etickém vztahu s našimi klienty. Spíše než perspektiva, která upřednostňuje podíl na trhu, se naše zásady spoléhají na porozumění založené na připomínkách zákazníků a spokojenosti zákazníků. V tomto smyslu pokračujeme v úsilí udržovat konzistentní a udržitelnou komunikaci se všemi společnostmi, s nimiž spolupracujeme. Naši specializovaní pracovníci se skládají ze zaměstnanců dříve zaměstnaných jako řídící pracovníci v dolech a měli tak možnost využívat produkty, které nabízíme. Jinými slovy, máme tým, který pracoval a získal zkušenosti jako koncoví uživatelé v podobném pracovním prostředí. Tímto způsobem jsme schopni pochopit potřeby uživatelů a nabídnout vhodná řešení. Ve stejném duchu jsme schopni poskytnout okamžitou podporu a poradenství ohledně jakékoliv otázky či problému našich klientů, abychom zajistili, že budou schopni udržet svou produkci nepřetržitě. To vše jsou rysy, které učinily naši společnost spolehlivým partnerem v tomto odvětví za tak krátkou dobu.
 

Jaké je množství zásob zahrnující všechny produkty, které jste specifikovali pro Turecko?
Kde ukládáte své produkty a jak spravujete své zásoby?

Udržujeme stovky různých položek v zásobě a pro každou položku máme minimální skladové množství. Nová objednávka je podána v okamžiku, kdy systém vydá varování, že skladové množství kleslo pod nastavenou hodnotu. Tyto produkty jsou uloženy v našem krytém skladu umístěném v Çayırhan a v chladírenském skladu v Beypazarı a tyto sklady splňují naléhavé potřeby naší klientely. Přestože se naše zásoby skládají převážně ze spotřebních materiálů a opotřebovávaných dílů, máme v našem inventáři také některé důležité součásti strojů.
 

Kolik zaměstnanců je ve vaší společnosti?
Poskytujete technická školení svým zaměstnancům?

Máme v naší společnosti 11 zaměstnanců a provádíme pravidelná technická školení ve výrobních závodech doma a v zahraničí zahrnující všechny produkty, které nabízíme.
 

Jaký je nejdůležitější problém ve vašem odvětví?
Jak řešíte problémy, se kterými se odvětví potýká?

I-když je všeobecně uznávána, patří těžba mezi jednu z nejnáročnějších obchodních aktivit na světě. Je nepostradatelným odvětvím, pokud jde o hodnocení zdrojů v zemi. Je přirozené, že výzvy sebou přinášejí několik problémů. Jsem toho názoru, že by bylo velkým přínosem k vytvoření bezpečného, zabezpečeného, produktivního a slušného těžebního odvětví, kdyby se tyto problémy probírali na platformách za účasti vládních agentur, zástupců odvětví a kontrolních organizací za účelem najít vhodná řešení. V posledních 2 letech takováto setkání, která se konala z podnětu vládních agentur a zástupců tohoto odvětví, významně přispěly ke zlepšení tohoto odvětví. Vzhledem k současným krokům určeným k vymezení problémů těžebního odvětví v naší zemi a k řešení těchto problémů, osobně zastávám názor, že řada problémů v našem odvětví by byla rychle vyřešena a náš sektor by z toho získal velkou hybnost.
 

Co vám evokuje rok 2016 v souvislosti s vývojem ve vašem odvětví?

Naše očekáváním bylo, že rok 2016 by byl rokem, kdy se věci v těžebním odvětví obrátí k lepšímu po smutných událostech, které se udály v minulých letech. Ve skutečnosti se první polovina roku vyznačovala pozitivním trendem v tomto odvětví, ale druhá polovina, která byla poznamenána stagnací v těžebním odvětví, stejně jako ve všech jiných odvětvích, nenaplnila naše očekávání. Myslíme si, že rok 2017 bude pro naše odvětví lepším rokem.
 

Plánujete nové investice a výrobu v roce 2017?
Uzavře vaše společnost smlouvy o distribuci s novými společnostmi?

V roce 2017 plánujeme uzavřít nové smlouvy o obchodním zastoupení doma i v zahraničí v souladu s našimi snahami o rozšíření našeho sortimentu. Dále s podporou zámořských společností, s nimiž spolupracujeme a zastupujeme je v naší zemi, jsme v našich projektech ušli dlouhou cestu k realizaci výroby některých produktů v Turecku. Naším cílem je zahájit plánovanou výrobu takovýchto výrobků v Turecku do konce roku.