Certifikace

Většinu produktů společnosti FERRIT s.r.o. je možno používat v  prostorách plynujících dolů s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 dle ČSN EN 1127-2 (EN 1127-2) a v prostorách  s nebezpečím výbuchů metanu a uhelného prachu, zařazených podle § 232 odst. 1 písm. b) a § 233 odst. 1 písm. b) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin   a plynů a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy, s výjimkou prostor s nebezpečím výbuchu metanu zařazených podle § 242 odst. 3 téže vyhlášky. Svým provedením je většina produktů společnosti FERRIT s.r.o. zařazena do skupiny I, kategorie M2 dle Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/34/EU).

Všechna strojní zařízení, vyráběná společností FERRIT s.r.o., splňují požadavky Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2006/42/ES).

Zároveň jsme držiteli certifikátu EKO-KOM.